Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
แผนอัตรากำลังและการมอบอำนาจ
แผนพัฒนา
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
รายงานผล
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
คำสั่งอบต.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
กล่องรับความคิดเห็น
ช่องทางรับเรื่องการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง... (24 พ.ย. 2566)  
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (18 ต.ค. 2566)  
กฎบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (17 ต.ค. 2566)  
แผนการตรวจสอบประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (17 ต.ค. 2566)
ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2567 (17 ต.ค. 2566)
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี2567 (17 ต.ค. 2566)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ ... (17 ต.ค. 2566)
ข้อมูลการให้บริการเดือน ก.ย.66 (05 ต.ค. 2566)
ประกาศเจตนารมณ์การไม่ร้บของขวัญและขอกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ No Gift Pol... (04 ต.ค. 2566)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน (04 ต.ค. 2566)
รายงานสถิติการร้องเรียนการทุจริต เดือน ก.ค.- ก.ย. 66 (04 ต.ค. 2566)
ประกาศ การสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำปีงบประม... (02 ต.ค. 2566)
ประกาศแผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 (02 ต.ค. 2566)
ข้อมูลการให้บริการเดือน ส.ค.66 (06 ก.ย. 2566)
ข้อมูลการให้บริการเดือน ก.ค.66 (04 ส.ค. 2566)
ข้อมูลการให้บริการเดือน มิ.ย.66 (05 ก.ค. 2566)
ข้อมูลการให้บริการเดือน พ.ค.66 (05 มิ.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย ประชาสัมพันธ์สื่อการป้องกันยาเสพติดเพื่อขับเค... (25 พ.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำห... (04 พ.ค. 2566)
ข้อมูลการให้บริการเดือน เม.ย.66 (03 พ.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สู... (25 ก.ค. 2566)  

โครงการ ส่งเสริมสุขภาพให้... (21 ก.ค. 2566)  

โครงการ ส่งเสริมสุขภาพให้... (18 ก.ค. 2566)  

ส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สู... (11 ก.ค. 2566)

มอบเงินช่วยเหลือในการดำรง... (11 ก.ค. 2566)

โครงการ ส่งเสริมสุขภาพ-พั... (08 ก.ค. 2566)

โครงการ ส่งเสริมสุขภาพให้... (04 ก.ค. 2566)

นายสอาด ตามวงศ์ นายกองค์... (30 มิ.ย. 2566)

โครงการ ขยับกาย สบายชีวี... (29 มิ.ย. 2566)

โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพ... (29 มิ.ย. 2566)

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ ... (26 มิ.ย. 2566)

เข้าตรวจเยี่ยม กลุ่มต้มสม... (23 มิ.ย. 2566)

พิธีรดน้ำดำหัว ประจำปี 25... (21 เม.ย. 2566)

โครงการรณรงค์ป้องกันและลด... (12 เม.ย. 2566)

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญและมอ... (17 มี.ค. 2566)

นที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 อ... (24 ก.พ. 2566)

กิจกรรมเดินรณรงค์การต่อต้... (06 ก.พ. 2566)

การแข่งขันกีฬาเยาวชนและปร... (04 ก.พ. 2566)

การอบรมให้ความรู้ด้านคุณธ... (31 ม.ค. 2566)

การต่อต้านการทุจริต การส... (31 ม.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวงานจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลา... (07 พ.ย. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลา... (07 พ.ย. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลา... (16 ต.ค. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพ... (05 ต.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางใ... (03 ต.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2567 ... (02 ต.ค. 2566)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง แผนปฏิบัติการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ประจำปี... (02 ต.ค. 2566)
ข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ e-GP ตามแบบรูปที่กรมบัญชีกลางกำหนด ปร... (02 ต.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลา... (25 ก.ย. 2566)
ประกาศ และเอกสาร โครงการประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริ... (25 ก.ย. 2566)
ร่างประกาศ และเอกสาร โครงการประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)... (14 ก.ย. 2566)
ข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ e-GP ตามแบบรูปที่กรมบัญชีกลางกำหนด ปร... (08 ก.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลา... (22 ส.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลา... (22 ส.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบป... (08 ส.ค. 2566)
ข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ e-GP ตามแบบรูปที่กรมบัญชีกลางกำหนด ปร... (08 ส.ค. 2566)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้... (24 ก.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางใ... (17 ก.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางใ... (17 ก.ค. 2566)
ข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ e-GP ตามแบบรูปที่กรมบัญชีกลางกำหนด ปร... (03 ก.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาเเละเลือกสรรหาเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (01 ธ.ค. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง รายงานผลการสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำเ... (29 พ.ย. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง... (22 พ.ย. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเล... (03 พ.ย. 2566)
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (31 ต.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนัก... (27 ต.ค. 2565)
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ครู... (06 ต.ค. 2565)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (27 ก.ย. 2564)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน... (22 ก.ย. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป... (06 ก.ย. 2564)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (24 มี.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป... (08 มี.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต... (30 ธ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนัก... (25 ธ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป... (04 ธ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต... (14 ส.ค. 2563)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนั... (23 ก.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป... (20 ก.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนัก... (21 มิ.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป... (04 มิ.ย. 2562)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
Responsive image