Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
แผนอัตรากำลังและการมอบอำนาจ
แผนพัฒนา
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
รายงานผล
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
คำสั่งอบต.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
กล่องรับความคิดเห็น
ช่องทางรับเรื่องการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ... (28 มิ.ย. 2567)  
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ต.ค.2... (12 เม.ย. 2567)  
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 ... (02 เม.ย. 2567)  
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระหว่าง ต.ค.66 - มีน... (01 เม.ย. 2567)
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2567 (29 มี.ค. 2567)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประเด็นสินบน (26 ก.พ. 2567)
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (01 ก.พ. 2567)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (26 ม.ค. 2567)
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 (25 ม.ค. 2567)
คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (24 ม.ค. 2567)
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ (04 ม.ค. 2567)
แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ (04 ม.ค. 2567)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน (03 ม.ค. 2567)
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 (27 ธ.ค. 2566)
หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 (13 ธ.ค. 2566)
ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง... (24 พ.ย. 2566)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (06 พ.ย. 2566)
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (31 ต.ค. 2566)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (18 ต.ค. 2566)
กฎบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (17 ต.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ... (27 มิ.ย. 2567)  

โครงการส่งเสริมสุขภาพให้ก... (27 มิ.ย. 2567)  

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ... (27 มิ.ย. 2567)  

สนับสนุนเหตุเพลิงไหม้ บริ... (24 มิ.ย. 2567)

โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเ... (22 มิ.ย. 2567)

โครงการส่งเสริมสุขภาพให้ก... (20 มิ.ย. 2567)

การสร้างวัฒนธรรม No Gift ... (06 มี.ค. 2567)

โครงการแข่งขัน กีฬาเยาวชน... (12 ก.พ. 2567)

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรั... (03 ม.ค. 2567)

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรั... (03 ม.ค. 2567)

โครงการจิตอาสา (21 ธ.ค. 2566)

ประชาคมเรื่องการบริหารจัด... (21 ธ.ค. 2566)

ประชาคมเรื่องการบริหารจัด... (20 ธ.ค. 2566)

การซ้อมแผนกรณีผู้ก่อการร้... (01 ธ.ค. 2566)

ประเพณีลอยกระทง 2566 (28 พ.ย. 2566)

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพผู้สู... (14 ก.ย. 2566)

โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท... (04 ก.ย. 2566)

โครงการปลูกป่าประจำปีงบปร... (17 ส.ค. 2566)

กิจกรรมยกย่องผูมีความซื่อ... (16 ส.ค. 2566)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรร... (14 ส.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวงานจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง... (05 ก.ค. 2567)  
ประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ โครงการประกวดราคาซื้อซื้อเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ (Ai... (27 มิ.ย. 2567)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลา... (24 มิ.ย. 2567)  
ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ โครงการประกวด... (21 มิ.ย. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบป... (07 มิ.ย. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลา... (28 มี.ค. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลา... (28 มี.ค. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลา... (28 มี.ค. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลา... (26 มี.ค. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลา... (25 มี.ค. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลา... (22 มี.ค. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลา... (04 มี.ค. 2567)
ข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ e-GP ตามแบบรูปที่กรมบัญชีกลางกำหนด ปร... (03 ม.ค. 2567)
ข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ e-GP ตามแบบรูปที่กรมบัญชีกลางกำหนด ปร... (08 ธ.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลา... (07 พ.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลา... (07 พ.ย. 2566)
ข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ e-GP ตามแบบรูปที่กรมบัญชีกลางกำหนด ปร... (06 พ.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลา... (16 ต.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรา... (10 ต.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพ... (05 ต.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่ง... (28 พ.ค. 2567)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนัก... (23 พ.ค. 2567)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลื... (02 พ.ค. 2567)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป (22 ธ.ค. 2566)
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาเเละเลือกสรรหาเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (01 ธ.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง รายงานผลการสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำเ... (29 พ.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง... (22 พ.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเล... (03 พ.ย. 2566)
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (31 ต.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนัก... (27 ต.ค. 2565)
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ครู... (06 ต.ค. 2565)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (27 ก.ย. 2564)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน... (22 ก.ย. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป... (06 ก.ย. 2564)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (24 มี.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป... (08 มี.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต... (30 ธ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนัก... (25 ธ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป... (04 ธ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต... (14 ส.ค. 2563)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
Responsive image