Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนา
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ประกาศอบต.วังซ้าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานผล
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
กล่องรับความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายได้ทำกิจกรรมประจำเดือน เมษายน 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายได้ทำกิจกรรมประจำเดือน เมษายน 2563 (05 พ.ค. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด... (30 เม.ย. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาศที่2/2563... (03 เม.ย. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาศที่1/2563... (06 ม.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง สำเนางบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่... (13 พ.ย. 2562)
ปค.6 (องค์กร) (05 พ.ย. 2562)
ปค.5(องค์กร) (05 พ.ย. 2562)
ปค.4 (องค์กร) (05 พ.ย. 2562)
ปค.1(องค์กร) (05 พ.ย. 2562)
ปค.5 กองช่าง (05 พ.ย. 2562)
ปค.5 กองคลัง (05 พ.ย. 2562)
ปค.5 สำนักปลัด (05 พ.ย. 2562)
ปค.4 กองช่าง (05 พ.ย. 2562)
ปค.4 กองคลัง (05 พ.ย. 2562)
ปค.4 สำนักปลัด (05 พ.ย. 2562)
คำสั่งควบคุมภายใน ปี 2562 (04 พ.ย. 2562)
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (01 ต.ค. 2562)
แผนการตรวจสอบประจำปี 2563 (01 ต.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่องการกระกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประ... (12 ก.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง รายงานผลการปฎิบัติงานและการใช้จ่ายประจำ... (24 ก.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

27 สค 62 เวลา 9.00น อบต.ว... (27 ส.ค. 2562)  

อบต.วังซ้ายได้จัด กีฬาเยา... (23 ก.พ. 2562)  

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร... (23 ม.ค. 2562)  

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร... (11 ม.ค. 2562)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์... (11 ธ.ค. 2561)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ... (12 พ.ย. 2561)

วันที่24 ส.ค. 2561 เวลา 0... (24 ส.ค. 2561)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์... (20 ส.ค. 2561)

โครงการสนับสนุนป้องกันแก้... (21 มี.ค. 2560)

โครงการจัดการขยะมูลฝอย ใน... (11 ต.ค. 2559)

ผู้บริหาร/สอบต./ข้าราชการ... (09 มิ.ย. 2559)

กิจกรรมโครงการเดินรณรงค์ต... (14 มี.ค. 2559)

ประชาคมจัดทำแผน หมู่3 บ้า... (17 ก.พ. 2559)

โครงการจัดทำแนวกันไฟป่า ป... (22 ม.ค. 2559)

กิจกรรมวันเด็กปี 2559 อบต... (12 ม.ค. 2559)

ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ พร... (08 ธ.ค. 2558)

23 ตุลาคม ร่วมพิธีวางพวงม... (23 ต.ค. 2558)

มาตราการป้องกันและแก้ไขทุ... (03 มิ.ย. 2558)
Responsive image
ข่าวงานจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางใ... (22 พ.ค. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางใ... (14 พ.ค. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางใ... (05 พ.ค. 2563)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 (30 เม.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางใ... (23 เม.ย. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค. 2563 (31 มี.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่... (30 มี.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ... (19 มี.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางใน... (18 มี.ค. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ. 2563 (01 มี.ค. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค. 2563 (03 ก.พ. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค. 2563 (06 ม.ค. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย. 2563 (02 ธ.ค. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค 2563 (01 พ.ย. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือนน พฤษภาคม 2562 (31 พ.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปร... (21 พ.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปร... (26 เม.ย. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2562 (29 มี.ค. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (28 ก.พ. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2562 (31 ม.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนัก... (21 มิ.ย. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป... (04 มิ.ย. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ (01 พ.ค. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก (26 เม.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็... (03 เม.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ (02 เม.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่องผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคค... (08 มี.ค. 2562)
ประกาศเพิ่มเติมรับสมัครสอบผู้ช่วยนายช่างโยธา (26 ก.พ. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายมีความประสงค์รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุ... (11 ก.พ. 2562)
รายงานตำแหน่งว่าง (25 ต.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย รับโอน(ย้าย) จำนวน 2 อัตรา (23 ก.พ. 2559)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย
ที่ตั้ง : เลขที่ 129   หมู่ที่  10  ถนนวังเหนือ-พะเยา   ตำบลวังซ้าย   อำเภอวังเหนือ   จังหวัดลำปาง    รหัสไปรษณีย์ 52140 
โทรศัพท์ : 0
-5427-9333    แฟกซ์ : 0-5427-9482   E-mail : wangsai.wangnua@gmail.com

FacebooK:องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย

www.ws.go.th