Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
แผนอัตรากำลังและการมอบอำนาจ
แผนพัฒนา
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
รายงานผล
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
คำสั่งอบต.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นด้วยเหตุพิเศษ (05 ม.ค. 2565)  
ประกาศ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง ฯ (29 พ.ย. 2564)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.... (17 พ.ย. 2564)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบ... (17 พ.ย. 2564)
ควบคุมภายใน ปี 2564 (05 พ.ย. 2564)
ประกาศสถานที่รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหาร... (08 ต.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง รางานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4/256... (06 ก.ย. 2564)
องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็น เพื่อรองรับผู้ป่วย COV... (14 ก.ค. 2564)
ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องด้วยเหตุพิเศษ (13 ก.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาศที่3/2564... (07 ก.ค. 2564)
สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ... (07 พ.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต... (07 พ.ค. 2564)
ประกาศรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ2563 (05 พ.ค. 2564)
ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ... (30 เม.ย. 2564)
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาคร... (28 เม.ย. 2564)
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบ... (28 เม.ย. 2564)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2564 (26 เม.ย. 2564)
กฏหมาย/มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (26 เม.ย. 2564)
ประกาศ ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระ... (26 เม.ย. 2564)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 (21 เม.ย. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การส่งมอบหีบบ... (27 พ.ย. 2564)  

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ... (24 พ.ย. 2564)  

วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 25... (24 พ.ย. 2564)  

โครงการอบรมให้ความรู้ การ... (10 ก.ค. 2564)

วันที่ 31 พ.ค. 2564 นางเก... (31 พ.ค. 2564)

วันที่ 27 พ.ค. 2564 นางผ่... (27 พ.ค. 2564)

วันที่ 25 พ.ค. 2564 นางผ่... (27 พ.ค. 2564)

กิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ต้านก... (08 เม.ย. 2564)

ประชาคมหมู่บ้านในเขตพื้นท... (25 มี.ค. 2564)

30 ธันวาคม 2563 พิธีเปิดโ... (30 ธ.ค. 2563)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรร... (28 ส.ค. 2563)

โครงการอบรมให้ความรู้การค... (09 ก.ค. 2563)

กิจกรรมการออกสำรวจแหล่งน้... (06 ก.ค. 2563)

ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเม... (12 พ.ค. 2563)

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกี... (05 พ.ค. 2563)

กิจกรรมทาสีทำสัญลักษณ์เตื... (09 มี.ค. 2563)

โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ปร... (27 ก.พ. 2563)

กิจกรรมซ่อมถนนเพื่อลดอุบั... (03 ก.พ. 2563)

โครงการอบรมการรณรงค์การคว... (28 ม.ค. 2563)

โครงการป้องกันและลดอุบัติ... (27 ธ.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวงานจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ e-GP ตามแบบรูปที่กรมบัญชีกลางกำหนด ปร... (30 ธ.ค. 2564)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางใ... (22 ธ.ค. 2564)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางใ... (22 ธ.ค. 2564)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลา... (01 ธ.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลา... (01 ธ.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลา... (01 ธ.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลา... (01 ธ.ค. 2564)
ข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ e-GP ตามแบบรูปที่กรมบัญชีกลางกำหนด ป... (01 ธ.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางใ... (26 พ.ย. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลา... (26 พ.ย. 2564)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ... (10 พ.ย. 2564)
ข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ e-GP ตามแบบรูปที่กรมบัญชีกลางกำหนด ปร... (01 พ.ย. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางใ... (29 ต.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางใ... (26 ต.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 (26 ต.ค. 2564)
ข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ e-GP ตามแบบรูปที่กรมบัญชีกลางกำหนด ปร... (01 ต.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางใ... (17 ก.ย. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลา... (17 ก.ย. 2564)
ข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ e-GP ตามแบบรูปที่กรมบัญชีกลางกำหนด ปร... (01 ก.ย. 2564)
ข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ e-GP ตามแบบรูปที่กรมบัญชีกลางกำหนด ปร... (02 ส.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (27 ก.ย. 2564)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน... (22 ก.ย. 2564)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป... (06 ก.ย. 2564)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (24 มี.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป... (08 มี.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต... (30 ธ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนัก... (25 ธ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป... (04 ธ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต... (14 ส.ค. 2563)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนั... (23 ก.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป... (20 ก.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนัก... (21 มิ.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป... (04 มิ.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ (01 พ.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก (26 เม.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็... (03 เม.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ (02 เม.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่องผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคค... (08 มี.ค. 2562)
ประกาศเพิ่มเติมรับสมัครสอบผู้ช่วยนายช่างโยธา (26 ก.พ. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายมีความประสงค์รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุ... (11 ก.พ. 2562)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
Responsive image

                   
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表