Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนา
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ประกาศอบต.วังซ้าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
รายงานผล
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาศที่1/2564... (05 ม.ค. 2564)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ... (15 ธ.ค. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การจัดเก็บภาษีป้าย 2564 (15 ธ.ค. 2563)  
ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) (25 พ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 25... (26 ต.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบ... (21 ต.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง รายงานแสดงผลการทำงาน ไตรมาสที่4/2563 (ต... (06 ต.ค. 2563)
ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบั... (28 ส.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ (07 ส.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปล... (15 ก.ค. 2563)
รายงานงบแสดงผลการดำเนินการดำเนินไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ2562 (09 ก.ค. 2563)
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย (09 ก.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแห... (07 ก.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาศที่3/2563... (01 ก.ค. 2563)
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย ในเดือนมิถุนายน 2563 (30 มิ.ย. 2563)
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อบต.วังซ้าย (23 มิ.ย. 2563)
ประกาศมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม อบต.วังซ้าย (23 มิ.ย. 2563)
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน (23 มิ.ย. 2563)
4แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี(61-63) (23 มิ.ย. 2563)
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 61-63 (23 มิ.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

30 ธันวาคม 2563 พิธีเปิดโ... (30 ธ.ค. 2563)  

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรร... (28 ส.ค. 2563)  

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร... (25 พ.ย. 2562)  

27 สค 62 เวลา 9.00น อบต.ว... (27 ส.ค. 2562)

อบต.วังซ้ายได้จัด กีฬาเยา... (23 ก.พ. 2562)

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร... (11 ม.ค. 2562)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์... (11 ธ.ค. 2561)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ... (12 พ.ย. 2561)

วันที่24 ส.ค. 2561 เวลา 0... (24 ส.ค. 2561)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์... (20 ส.ค. 2561)

โครงการสนับสนุนป้องกันแก้... (21 มี.ค. 2560)

โครงการจัดการขยะมูลฝอย ใน... (11 ต.ค. 2559)

ผู้บริหาร/สอบต./ข้าราชการ... (09 มิ.ย. 2559)

กิจกรรมโครงการเดินรณรงค์ต... (14 มี.ค. 2559)

ประชาคมจัดทำแผน หมู่3 บ้า... (17 ก.พ. 2559)

โครงการจัดทำแนวกันไฟป่า ป... (22 ม.ค. 2559)

กิจกรรมวันเด็กปี 2559 อบต... (12 ม.ค. 2559)

ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ พร... (08 ธ.ค. 2558)

23 ตุลาคม ร่วมพิธีวางพวงม... (23 ต.ค. 2558)

มาตราการป้องกันและแก้ไขทุ... (03 มิ.ย. 2558)
Responsive image
ข่าวงานจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ e-GP ตามแบบรูปที่กรมบัญชีกลางกำหนด ปร... (04 ม.ค. 2564)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางใ... (18 ธ.ค. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางใ... (01 ธ.ค. 2563)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 (30 พ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลา... (11 พ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลา... (11 พ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง รายงานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำป... (05 พ.ย. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 (02 พ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลา... (02 พ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 (15 ต.ค. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (30 ก.ย. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 (30 ก.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางใ... (23 ก.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางใ... (09 ก.ย. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 (31 ส.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางใ... (05 ส.ค. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 (31 ก.ค. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) แบบมีฝาปิด... (13 ก.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางใ... (03 ก.ค. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิ.ย. 2563 (30 มิ.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต... (30 ธ.ค. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนัก... (25 ธ.ค. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป... (04 ธ.ค. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต... (14 ส.ค. 2563)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนั... (23 ก.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป... (20 ก.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนัก... (21 มิ.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป... (04 มิ.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ (01 พ.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก (26 เม.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็... (03 เม.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ (02 เม.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่องผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคค... (08 มี.ค. 2562)
ประกาศเพิ่มเติมรับสมัครสอบผู้ช่วยนายช่างโยธา (26 ก.พ. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายมีความประสงค์รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุ... (11 ก.พ. 2562)
จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์การยื่นชำระภาษี 2562 (01 ม.ค. 2562)
รายงานตำแหน่งว่าง (25 ต.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย รับโอน(ย้าย) จำนวน 2 อัตรา (23 ก.พ. 2559)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
Responsive image