Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนา
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ประกาศอบต.วังซ้าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
รายงานผล
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
ลักษณะภูมิประเทศ
    
ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มตามแม่น้ำ และที่สูงเป็นพื้นที่ป่าสงวน 

ทิศเหนือ          ติดต่อกับ  ตำบลทุ่งฮั้ว
ทิศใต้              ติดต่อกับ  ตำบลวังทรายคำ และตำบลวังทอง
ทิศตะวันออก   ต่อต่อกับ  ตำบลบ้านต้ำ และตำบลสันป่าม่วง จังหวัดพะเยา และตำบลวังทอง
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ  เทศบาลตำบลวังเหนือ และเทศบาลบ้านใหม่ที่ตั้ง  
     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย  ตั้งอยู่เลขที่ 129 บ้านสบม่าหมู่ที่ 10 ตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง อยู่ห่างจากที่ทำการอำเภอวังเหนือ ประมาณ 500 เมตรเนื้อที่  


เนื้อที่
     มีพื้นที่ทั้งหมด 42.61 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 26,631.25 ไร่ 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย
ที่ตั้ง : เลขที่ 129   หมู่ที่  10  ถนนวังเหนือ-พะเยา   ตำบลวังซ้าย   อำเภอวังเหนือ   จังหวัดลำปาง    รหัสไปรษณีย์ 52140 
โทรศัพท์ : 0
-5427-9333    แฟกซ์ : 0-5427-9482   E-mail : wangsai.wangnua@gmail.com

FacebooK:องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย

www.ws.go.th