Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนา
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ประกาศอบต.วังซ้าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
รายงานผล
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
15 ก.ค. 2563 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1)
09 ก.ค. 2563 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย
09 ก.ค. 2563 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย รายงานงบแสดงผลการดำเนินการดำเนินไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ2562
07 ก.ค. 2563 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของอบต.วังซ้าย
01 ก.ค. 2563 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาศที่3/2563
30 มิ.ย. 2563 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย ในเดือนมิถุนายน 2563
23 มิ.ย. 2563 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 61-63
23 มิ.ย. 2563 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย 4แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี(61-63)
23 มิ.ย. 2563 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
23 มิ.ย. 2563 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม อบต.วังซ้าย
Responsive image