Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนา
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
รายงานผล
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
08 เม.ย. 2564 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต เดือน มี.ค.64
08 เม.ย. 2564 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ข้อมูลการบริการ-ประจำเดือน-มี.ค.-2564
08 เม.ย. 2564 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
08 เม.ย. 2564 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
05 มี.ค. 2564 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย รายงานการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย
05 มี.ค. 2564 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ข้อมูลการบริการ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 อบต.วังซ้าย
05 มี.ค. 2564 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ข้อมูลการบริการ ประจำเดือน พ.ย. 2563 อบต.วังซ้าย
05 มี.ค. 2564 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ข้อมูลการบริการ ประจำเดือน ธ.ค. 2563 อบต.วังซ้าย
05 มี.ค. 2564 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ข้อมูลการบริการ ประจำเดือน ม.ค. 2564อบต.วังซ้าย
05 มี.ค. 2564 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ข้อมูลการบริการ ประจำเดือน ก.พ. 2564 อบต.วังซ้าย
Responsive image