Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
แผนอัตรากำลังและการมอบอำนาจ
แผนพัฒนา
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
รายงานผล
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
คำสั่งอบต.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
14 ก.ค. 2564 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็น เพื่อรองรับผู้ป่วย COVID-19 ณ โรงพยาบาลสนาม โรงเรียนวังเหนือวิทยา โดย บริจาคได้ที่ อบต.วังซ้าย
13 ก.ค. 2564 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องด้วยเหตุพิเศษ
07 ก.ค. 2564 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาศที่3/2564(ตั้งแต่เดือน เม.ย-มิ.ย. 2564)
07 พ.ค. 2564 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
07 พ.ค. 2564 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
05 พ.ค. 2564 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ2563
30 เม.ย. 2564 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2564 (ฉบับที่ 2)
28 เม.ย. 2564 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
28 เม.ย. 2564 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
26 เม.ย. 2564 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศ ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
Responsive image