Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
แผนอัตรากำลังและการมอบอำนาจ
แผนพัฒนา
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
รายงานผล
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
คำสั่งอบต.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
03 ต.ค. 2565 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศ แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
23 มิ.ย. 2565 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศ ขยายเวลากำหนดเวลาดำเนินการพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565
12 เม.ย. 2565 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี
07 เม.ย. 2565 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง แผนการใช้จ่าย ไตรมาสที่ 3/2565 (ตั้งแต่เดือน เมษายน-มิถุนายน 2565) ประจำปีงบประมาณ2565
05 เม.ย. 2565 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ข้อมูลการบริการ ประจำเดือน มีนาคม 2565
05 เม.ย. 2565 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
05 เม.ย. 2565 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ต.ค.64-มี.ค.65)
05 เม.ย. 2565 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2565 (ตั้งแต่เดือน มกราคม-มีนาคม 2565)
04 เม.ย. 2565 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน(ต.ค.64-มี.ค.65)
04 เม.ย. 2565 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ ม.ค - มี.ค. 65
Responsive image