Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
แผนอัตรากำลังและการมอบอำนาจ
แผนพัฒนา
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
รายงานผล
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
คำสั่งอบต.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
25 พ.ค. 2566 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย ประชาสัมพันธ์สื่อการป้องกันยาเสพติดเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันยาเสพติด
11 เม.ย. 2566 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2/2566
05 เม.ย. 2566 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต (มกราคม - มีนาคม 2566)
05 เม.ย. 2566 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (ต.ค.65 - มี.ค.66)
03 เม.ย. 2566 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
03 เม.ย. 2566 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ข้อมูลการบริการ ประจำเดือน มีนาคม 2566
29 มี.ค. 2566 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศเรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566
24 มี.ค. 2566 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566
20 มี.ค. 2566 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
20 มี.ค. 2566 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566
Responsive image