Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนา
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ประกาศอบต.วังซ้าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
รายงานผล
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวงานจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
31 ก.ค. 2563
ถึง
04 ส.ค. 2566
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
13 ก.ค. 2563
ถึง
13 ก.ค. 2565
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศผลผู้ชนะ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 4
03 ก.ค. 2563
ถึง
08 ก.ค. 2565
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 4
30 มิ.ย. 2563
ถึง
30 มิ.ย. 2565
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิ.ย. 2563
31 พ.ค. 2563
ถึง
31 พ.ค. 2564
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
22 พ.ค. 2563
ถึง
22 พ.ค. 2564
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6
14 พ.ค. 2563
ถึง
14 พ.ค. 2564
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1
05 พ.ค. 2563
ถึง
05 พ.ค. 2564
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑ ช่อง หมู่ที่ ๙
30 เม.ย. 2563
ถึง
30 เม.ย. 2564
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
23 เม.ย. 2563
ถึง
24 เม.ย. 2564
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑ ช่อง หมู่ที่ ๙ (ซอย ๑๑)
Responsive image