Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
แผนอัตรากำลังและการมอบอำนาจ
แผนพัฒนา
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
รายงานผล
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
คำสั่งอบต.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวงานจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
05 ต.ค. 2565
ถึง
05 ต.ค. 2565
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ e-GP ตามแบบรูปที่กรมบัญชีกลางกำหนด ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕
03 ต.ค. 2565
ถึง
05 ต.ค. 2565
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง แผนปฏิบัติการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ประจำปี ๒๕๖๖
03 ต.ค. 2565
ถึง
05 ต.ค. 2565
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
03 ต.ค. 2565
ถึง
06 ต.ค. 2565
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566
28 ก.ย. 2565
ถึง
28 ก.ย. 2565
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการก่อสร้าง โครงการจ้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.วังซ้าย หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2565
ถึง
29 ก.ย. 2565
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ โครงการจัดหาพื้นที่ทิ้งขยะของตำบลวังซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 ก.ย. 2565
ถึง
05 ก.ย. 2565
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ e-GP ตามแบบรูปที่กรมบัญชีกลางกำหนด ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕
05 ก.ย. 2565
ถึง
07 ก.ย. 2568
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศซื้อ และเอกสาร ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาพื้นที่ทิ้งขยะของตำบลวังซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ส.ค. 2565
ถึง
24 ส.ค. 2565
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาพื้นที่ทิ้งขยะของตำบลวังซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ส.ค. 2565
ถึง
31 ส.ค. 2565
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู แบบมีฝาปิด ข้างวัด หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Responsive image