Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
แผนอัตรากำลังและการมอบอำนาจ
แผนพัฒนา
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
รายงานผล
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
คำสั่งอบต.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

26 ม.ค. 2566
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนา

26 ม.ค. 2566
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

26 ม.ค. 2566
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

26 ม.ค. 2566
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)

21 ธ.ค. 2565
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย วันที่ 20 ธ.ค.65 ณ ห้องประชุม อบต.วังซ้าย ประชุมทีมปฏิบัติการ คณะทำงาน ผู้นำชุมชน สมาชิก อบต.วังซ้าย หัวหน้า สถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร้านค้า

20 ธ.ค. 2565
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย วันที่ 20 ธ.ค. 2565 ณ ห้องประชุมสภา อบต.วังซ้าย การประชุม อปพร.เพื่อเตรียมความพร้อมโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

15 พ.ย. 2565
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย วันที่ 15 พ.ย.2565 ณ ห้องประชุม อบต.วังซ้าย ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลวังซ้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

11 ต.ค. 2565
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประชาคม หมู่ที่ 5

11 ต.ค. 2565
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประชาคม หมู่ที่ 2

11 ต.ค. 2565
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประชาคม หมู่ที่ 6
Responsive image