Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
แผนอัตรากำลังและการมอบอำนาจ
แผนพัฒนา
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
รายงานผล
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
คำสั่งอบต.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

09 พ.ค. 2565
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย นำโดย นายสอาด ตามวงศ์ นายก อบต.วังซ้ายและทีมผู้บริหาร ประธานสภาและสมาชิกสภา รองปลัดอบต.วังซ้ายพร้อมข้าราชการและพนักงานร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ตลอดเดือนพฤษภาคม 2565 ขอเชิญพี่น้องประชาชนตำบลว

10 มี.ค. 2565
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย การมีส่วนร่วมผู้บริหาร

10 มี.ค. 2565
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

11 ก.พ. 2565
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3

11 ก.พ. 2565
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 10

10 ก.พ. 2565
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2

10 ก.พ. 2565
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5

31 ม.ค. 2565
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย การประชุมคณะกรรมการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

29 ธ.ค. 2564
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย การประชุมการจัดทำแผนกองทุนประกันสุขภาพ อบต วังซ้าย

27 ธ.ค. 2564
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย อบรมโครงการสุขาภิบาล ผู้ประกอบกิจการและสัมผัสอาหาร
Responsive image