Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนา
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ประกาศอบต.วังซ้าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
รายงานผล
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

30 ธ.ค. 2563
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย 30 ธันวาคม 2563 พิธีเปิดโครงการเปิดจุดตรวจ จุดพักรถเเละจุดให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

28 ส.ค. 2563
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

25 พ.ย. 2562
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต

27 ส.ค. 2562
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย 27 สค 62 เวลา 9.00น อบต.วังซ้ายได้จัดทำโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย

23 ก.พ. 2562
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย อบต.วังซ้ายได้จัด กีฬาเยาวชน ประชาชน ประจำปี 2562

11 ม.ค. 2562
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการเดินรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

11 ธ.ค. 2561
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

12 พ.ย. 2561
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายโดยปลัดอบต.วังซ้ายพร้อมทีมงานลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่อง**การคัดแยกขยะ**ให้แก่ประชาชนพื้นที่

24 ส.ค. 2561
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย วันที่24 ส.ค. 2561 เวลา 09.00 น. อบต.วังซ้ายได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะต้นทาง ณ บ้านป่าแขม ม.5

20 ส.ค. 2561
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
Responsive image