Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
แผนอัตรากำลังและการมอบอำนาจ
แผนพัฒนา
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
รายงานผล
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
คำสั่งอบต.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

31 พ.ค. 2564
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย วันที่ 31 พ.ค. 2564 นางเกษรา พิพัฒน์รัตนากร รองปลัดอบต.วังซ้าย นำทีมข้าราชการและลูกจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย พร้อมด้วย ผอ.รพสต. บ้านป่าแขม อสม.บ้านใหม่หล่ายท่า หมู่ที่ 2 และ อสม.บ้านแม่สุขเหนือ หมู่ที่ 8 ได้ร่วมจัดกิจกรรม รณรง

27 พ.ค. 2564
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย วันที่ 25 พ.ค. 2564 นางผ่องนภา คิดอ่าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย นำทีมข้าราชการและลูกจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย พร้อมด้วย ผอ.รพสต. บ้านป่าแขม อสม.บ้านแม่ม่า หมู่ที่ 1 และ อสม.บ้านน้ำหลงหมู่ที่ 6 ร่วมจัดกิจกรรม รณรงค์สร้างการรับรู้เ

27 พ.ค. 2564
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย วันที่ 27 พ.ค. 2564 นางผ่องนภา คิดอ่าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย นำทีมข้าราชการและลูกจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย พร้อมด้วย ผอ.รพสต. บ้านป่าแขม อสม.บ้านแม่ม่า หมู่ที่ 3 และ อสม.บ้านน้ำหลงหมู่ที่ 10 ร่วมจัดกิจกรรม รณรงค์สร้างการรับรู้

08 เม.ย. 2564
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย กิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ต้านการทุจริตคอร์รับชั่น

25 มี.ค. 2564
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประชาคมหมู่บ้านในเขตพื้นที่ อบต.วังซ้าย ระหว่างวันที่ 2-7ก.พ.64

30 ธ.ค. 2563
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย 30 ธันวาคม 2563 พิธีเปิดโครงการเปิดจุดตรวจ จุดพักรถเเละจุดให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

28 ส.ค. 2563
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

09 ก.ค. 2563
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ ๓RS 2563

06 ก.ค. 2563
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย กิจกรรมการออกสำรวจแหล่งน้ำและสภาพน้ำเน่าเสียในพื้นที่และการประชาสัมพันธ์การกำจัดน้ำเสีย

12 พ.ค. 2563
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง (จากกรมธนารักษฺ์)
Responsive image