Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
แผนอัตรากำลังและการมอบอำนาจ
แผนพัฒนา
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
รายงานผล
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
คำสั่งอบต.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวงานจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓-๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๘๔๒ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓-๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๘๔๒ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๓,๒๔๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ
 จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓-๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๘๔๒ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2566