Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
แผนอัตรากำลังและการมอบอำนาจ
แผนพัฒนา
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
รายงานผล
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
คำสั่งอบต.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
วันที่ 27 พ.ค. 2564 นางผ่องนภา คิดอ่าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย นำทีมข้าราชการและลูกจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย พร้อมด้วย ผอ.รพสต. บ้านป่าแขม อสม.บ้านแม่ม่า หมู่ที่ 3 และ อสม.บ้านน้ำหลงหมู่ที่ 10 ร่วมจัดกิจกรรม รณรงค์สร้างการรับรู้
Responsive image
วันที่ 27 พ.ค. 2564 นางผ่องนภา คิดอ่าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย นำทีมข้าราชการและลูกจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย พร้อมด้วย ผอ.รพสต. บ้านป่าแขม อสม.บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 3  และ อสม.บ้านสบม่าหมู่ที่ 10 ร่วมจัดกิจกรรม รณรงค์สร้างการรับรู้เรื่องการฉีดวัคซีน ในพื้นที่ตำบลวังซ้าย โดยสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้า ในเรื่องการฉีดวัคซีนไวรัสโคโรน่า(โควิด-19) ยับยั้งการแพร่ระบาดและเกิดภูมิคุ้มกันในชุมชน และเพื่อประชาชนตำบลวังซ้ายจะได้กลับมาใช้ชีวิตปกติสุขโดยเร็ว
         
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2564