Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
แผนอัตรากำลังและการมอบอำนาจ
แผนพัฒนา
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
รายงานผล
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
คำสั่งอบต.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
วันที่ 26 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย โดน นายสอาด ตามวงศ์ นายกอบต.วังซ้าย มอบหมายให้ นางเกษรา พิพัฒน์รัตนากร รองปลัดอบต.วังซ้าย พร้อมข้าราชการและพนักงานจ้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายทุกคนร่วมดำเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัม
Responsive image
วันที่ 26 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย โดน นายสอาด ตามวงศ์ นายกอบต.วังซ้าย มอบหมายให้ นางเกษรา พิพัฒน์รัตนากร รองปลัดอบต.วังซ้าย พร้อมข้าราชการและพนักงานจ้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายทุกคนร่วมดำเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2565 พร้อมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์
     
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2565