Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
แผนอัตรากำลังและการมอบอำนาจ
แผนพัฒนา
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
รายงานผล
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
คำสั่งอบต.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
กล่องรับความคิดเห็น
ช่องทางรับเรื่องการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนา
Responsive image
วันที่ 26 มกราคม 2566  ณ ห้องประชุมสภา อบต.วังซ้าย เวลา 13.00 น.  นายก อบต.วังซ้าย
เชิญคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2565 
และพิจารณาปรับปรุง เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
ประเด็นการมีส่วนร่วม    การประชุมติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม    นายก อบต. และคณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
จำนวนทั้งสิ้น 15 คน
ผลการมีส่วนร่วม  มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2565
และคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570)
การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน
สามารถนำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ไปดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อไป  และนำการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2565  รายงานต่อและสภา และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป
       
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2566