Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
แผนอัตรากำลังและการมอบอำนาจ
แผนพัฒนา
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
รายงานผล
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
คำสั่งอบต.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
กล่องรับความคิดเห็น
ช่องทางรับเรื่องการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
การอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการการปฎิบัติงาน
Responsive image
วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. -16.30 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.วังซ้าย  จัดอบรมให้ความอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม วินัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการการปฎิบัติงาน ให้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น นำโดยนายสอาด ตามวงค์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย สมาชิก อบต.วังซ้าย และพนักงานส่วนตำบล จำนวน 50 คน   โดยนายประชา  สุธรรมปวง  ตำแหน่งท้องถิ่นอำเภอวังเหนือ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้  เพื่อให้ทราบและนำไปปฎิบัติในการดำเนินงานต่อไป
   
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2566