Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
แผนอัตรากำลังและการมอบอำนาจ
แผนพัฒนา
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
รายงานผล
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
คำสั่งอบต.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
กล่องรับความคิดเห็น
ช่องทางรับเรื่องการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
การซ้อมแผนกรณีผู้ก่อการร้ายบุกเข้ามา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังซ้าย
Responsive image
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.วังเหนือ ร่วมกันซ้อมแผนกรณีผู้ก่อการร้ายบุกเข้ามา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังซ้าย
เรื่องในการมีส่วนร่วม             คือ   การซ้อมแผนกรณีผู้ก่อการร้ายบุกเข้ามา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังซ้าย
สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม      คือ   คณะผู้บริหาร อบต.วังซ้าย จำนวน  4  คน  รองปลัดฯ และพนักงานส่วนตำบล จำนวน 20 คน  ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 4 คน  นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน  40 คน
                                                  เจ้าหน้าที่ตำรวจ  จำนวน  8  นาย

ผลจากการมีส่วนร่วม            คือ   คณะผู้บริหาร อบต.วังซ้าย  รองปลัดฯ พนักงานส่วนตำบล ครูผู้ดูแลเด็ก นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.วังเหนือ ได้ร่วมกันปฏิบัติการซ้อมแผนกรณี
                                                 ผู้ก่อการร้ายบุกเข้ามา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังซ้าย

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน  คือ องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายมีการนำการซ้อมแผนกรณีผู้ก่อการร้ายบุกเข้ามา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังซ้าย  มาปรับปรุงสถาน
                                                  ที่ให้มีความปลอดภัยมากขึ้น  มีการซักซ้อมเจ้าหน้าที่และครูผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้ ความเข้าใจในการช่วยเหลือเด็กนักเรียนกรณีผู้ก่อการร้ายบุก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังซ้าย
         
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2566