Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
แผนอัตรากำลังและการมอบอำนาจ
แผนพัฒนา
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
รายงานผล
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
คำสั่งอบต.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
กล่องรับความคิดเห็น
ช่องทางรับเรื่องการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
Responsive image
เรื่อง การสร้างวัฒนธรรม No Gift  Policy การต่อต้านการทุจริต และดำเนินการด้านจริยธรรม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
วันที่ 5  มีนาคม 2567 เวลา  13.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย นายสอาด  ตามวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.วังซ้าย  พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง  ลูกจ้าง จำนวน  40 คน จัดอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
จริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น จริยธรรมสมาชิกท้องถิ่น  ประกาศการต่อต้านการทุจริต  ประกาศการไม่รับของขวัญ No Gitf Policy ข้อควรทำและไม่ควรทำตามประมวล
กฎหมายจริยธรรม  Do & Don't และกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างได้ถือปฎิบัติ
     
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2567