Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
แผนอัตรากำลังและการมอบอำนาจ
แผนพัฒนา
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
รายงานผล
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
คำสั่งอบต.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
กล่องรับความคิดเห็น
ช่องทางรับเรื่องการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
วันที่ 20 ธ.ค. 2565 ณ ห้องประชุมสภา อบต.วังซ้าย การประชุม อปพร.เพื่อเตรียมความพร้อมโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
Responsive image
วันที่ 20 ธ.ค. 2565 เวลา 09.00 น . ณ ประชุมสภา อบต.วังซ้าย นายสอาด  ตามวงศ์  นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลวังซ้าย    เชิญ อปพร.ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่  ซึ่งจะดำเนินการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่       ระหว่างวันที่ 29
ธันวาคม 2565  ถึงวันที่ 4 มกราคม 2566 
เรื่องในการมีส่วนร่วม   นายก อบต. ประชุมร่วมกับ อปพร.ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมโครงการรณรงค์
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  ซึ่งจะดำเนินการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่
ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565  ถึงวันที่ 4 มกราคม 2566 
สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม  อปพร. และพนักงาน อบต.  เข้าร่วมโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565  ถึงวันที่ 4 มกราคม 2566  ตามตารางที่ อบต.กำหนด 
ผลการมีส่วนร่วม  อปพร. และพนักงาน อบต.  เข้าร่วมโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565  ถึงวันที่ 4 มกราคม 2566  ตามตารางที่ อบต.กำหนด  
กาารนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน 
การดำเนินงานตามโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  จะดำเนินการโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ต่อไป
 
     
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2565