Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
แผนอัตรากำลังและการมอบอำนาจ
แผนพัฒนา
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
รายงานผล
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
คำสั่งอบต.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
กล่องรับความคิดเห็น
ช่องทางรับเรื่องการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายจรินทร์ คนเที่ยง
ประธานสภาฯอบต.วังซ้าย(สมาชิกสภา ม.2)
Responsive image
Responsive image
นายพงศกร สีโวย
รองประธานสภาฯอบต.วังซ้าย (สมาชิกสภา ม.4)
Responsive image
นายปิยพัทธ์ คิดอ่าน
เลขานุการ สภาฯอบต.วังซ้าย (สมาชิกสภา ม.10)
Responsive image
นายพิสิษฐ์ ใจเอื้อ
สมาชิกสภา ม.1
Responsive image
นายประวิช จิตต์มุง
สมาชิกสภา ม.3
Responsive image
นายเสน่ห์ อวดเหลี้ยม
สมาชิกสภา ม.5
Responsive image
นายสว่าง สันแก้ว
สมาชิกสภา ม.6
Responsive image
นายสวาท อ้วนเทิง
สมาชิกสภา ม.7
Responsive image
นายคำรณวิทย์ สิงห์ใจ
สมาชิกสภา ม.8
Responsive image
นายศิริพัฒน์ รัตน์เจริญฤทธิ์
สมาชิกสภา ม.9
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image