Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
แผนอัตรากำลังและการมอบอำนาจ
แผนพัฒนา
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
รายงานผล
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
คำสั่งอบต.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
กล่องรับความคิดเห็น
ช่องทางรับเรื่องการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หัวหน้าส่วนราชการ
Responsive image
Responsive image
นางเกษรา พิพัฒน์รัตนากร
รองปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เบอร์โทรศัพท์ 0861932979 ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2567
Responsive image
Responsive image
น.ส.ธัญญรัตน์ ผ่านภพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เบอร์โทรศัพท์ 0942292697
Responsive image
นายเอกรัฐ ปินใจ
ผู้อำนวยการกองคลัง เบอร์โทรศัพท์ 0932974225
Responsive image
นางเกษรา พิพัฒน์รัตนากร
รองปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
Responsive image