Responsive image
ขอเชิญนายกอบต.วังซ้าย พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างร่วมปลูกป่า บวชป่า ณ ป่าชุมชน บ้านแม่สุขเหนือ หมู่ 8 ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
โพสต์โดย อบต.วังซ้าย เมื่อ 25 พ.ค. 2559 (15:51:10)
แสดงความคิดเห็น

739617Responsive image